Nyereményjáték

Nyereményjáték

Hivatalos szervező és lebonyolító: Soraya Kiadó Hungary Kft. (székhely: 2765 Farmos, Bartók Béla utca 5.).


A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban a Soraya Kiadó Kft. azon ügyfelei, illetve potenciális ügyfelei vehetnek részt, akik 2023. június 01. 00:00 óra és 2023. november 30. 23:59 óra között a sorayakiado.com címen elérhető Soraya Kiadó webáruházban, vagy a sorayakiado.com/sztartrilogia címen elérhető SZTR001 cikkszámú termékcsomagot előrendelés keretében utánvét fizetési móddal megvásárolják, a vásárlás után megőrzik az e-mailben kapott egyedi „NYEREMÉNYJÁTÉK REGISZTRÁCIÓS LAPOT”, valamint 2023. december 1. és 2023. december 31. között a termékcsomagot átveszik a választott kézbesítési mód szerint, valamint megőrzik a csomagban található eredeti számlát. 

Egy Játékos egy alkalommal kaphat regisztrációt a nyereményjátékra.

A Játékos az Előrendeléssel, azaz a játékra való jelentkezéssel elfogadja az aktuális ÁSZF-et, kifejezetten azon pontját, miszerint az Előrendeléssel fizetési kötelezettséget vállal a kezbesítendő csomaggal kapcsolatosan.


A játékban nem vehetnek részt a Soraya Kiadó Hungary Kft. alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)). Jelen Játékszabályzatot a Szervező a sorayakiado.com/nyeremenyjatek címen teszi közzé. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt.


A Szervező jogosult a meghirdetettől eltérő értékben hasonló nyereményre módosítani a nyereményt.


A játék időtartama:

A nyereményjáték 2023. június 1-én 00 óra 00 perckor kezdődik, és 2023. november 30-án 23 óra 59 perckor zárul.


A sorsolás helyszíne, időpontja:

A játékosok közül az 1 db nyertes és az 5 db tartaléknyertes sorsolásának időpontja: 2024. január 15. 12 óra

Helyszíne a székhelye (2765 Farmos, Bartók Béla utca 5.) A sorsolás nem nyilvános.


Nyeremény:

Összesen 1 db marokkói utazás 2 főre 3 nap időtartamra, ki- és hazautazással, négycsillagos szállodai elhelyezéssel, teljes ellátással. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható!


A sorsolás menete:

A nyertes és a pótnyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra a nyereményjátékot lebonyolító Soraya Kiadó Hungary Kft. székhelyén (2765 Farmos, Bartók Béla utca 5.). A sorsolás közjegyző jelenlétében zajlik, melyről hivatalos sorsolási jegyzőkönyv készül. A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét. A sorsolás sorrendje: elsőként a 1 főnyertes kerül kisorsolásra, másodikként az 1. pótnyertes, harmadikként a 2. pótnyertes, negyedikként a 3. pótnyertes, majd a 4. és az 5. pótnyertes.


A nyeremény átadásának módja:

A nyeremény átvételét a Szervező a Nyertes Játékossal 2 alkalommal e-mail formában és 2 alkalommal telefonon kísérli meg egyeztetni, a sorsolás időpontjától 1 héten keresztül (pontos dátum). Amennyiben a Nyertes Játékos nem elérhető, vagy a Regisztrációs Lapot és a csomagban található számlát nem tudja bemutatni, esetleg az átvételt elutasítja, azonnal a soron következő pótnyertes lép a helyére és az értesítési mechanizmus újraindul. A Szervező az átvételt egy alkalommal kísérli meg személyesen, előre egyeztetett külső helyszínen és időpontban, vagy a sikeres értesítéstől számított 8 nap elteltéig lebonyolítani. Sikertelen átadás esetén a Nyertes Játékos kizárásra kerül, és helyére a soron következő pótnyertes kerül, majd az értesítési mechanizmus újraindul.


Adatkezelés:

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és kézbesítési cím) a Soraya Kiadó HungaryKft. anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a vásárolt termék csomag kézbesítés, a nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából – kezelje.


A nyertesek hozzájárulnak, hogy a személyes adataikat (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és kézbesítési cím) adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Soraya Kiadó Hungary Kft. székhelyén (2765 Farmos, Bartók Béla u. 5.) 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.Jó játékot, jó szórakozást kívánunk!

Nyereményjáték